VOMI-Nederland

Friesland

Plaatsen in de provincie Friesland waar een Indië-Monument of gedenkteken geplaatst is:

ANJUM  (EANJUM)
BROEKSTERWOUDE (BROEKSTERWÂLD)
BUWEKLOOSTER  (BOUWEKLEASTER)
DRIESUM  (DRIEZUM)
EERNEWOUDE  (EARNEWÂLD)
ENGWIERUM  (INGWIERRUM)
FERWERD  (FERWERT)
HAULERWIJK  (HAULERWYK)
HEERENVEEN  (IT HEARRENFEAN)
HOMMERTS  (DE HOMMERTS)
JOURE  (DE JOUWER)
KOUDUM
LEEUWARDEN  (LJOUWERT) (2)
MENALDUM  (MENAAM)
METSLAWIER  (MITSELWIER)
NIJLAND  (NIJLÂN)
NOORDWOLDE
OOSTERMEER  (EASTERMAR)
SCHRAARD  (SKRAARD)
SINT ANNAPAROCHIE  (SINT ANNE)
SNEEK  (SNITS)
STAVOREN  (STARUM)
TZUM  (TSJOM)
WIJNALDUM  (WINAEM)
WOLVEGA  (WOLVEGEA)
WOUDSEND  (WÂLDSEIN)
ZWAAGWESTEINDE (DE WESTEREEN)