VOMI-Nederland

VOMI Zuid-Holland

BESTUUR
Voorzitter :
Th.H.A. Rump
tel: 071-5416936  
E-mail 
Wnd. Secretaris:
Mw. D.P. van Genderen
tel.: 078-619 59 02
E-mail
Penningmeester:
J. Breedveld
tel: 0180-422190
E-mail
                     
Ledenadministratie:
P.J. Nattekaas
E-mail  
Sociaal Commissaris I (noord): 
W.A.J.K. Roza
tel: 010-4340970
E-mail
Sociaal Commissaris II (zuid): 
Mw. D.P. van Genderen
tel.: 078-619 59 02
E-mail
 

Algemene Ledenvergadering en Reünie VOMI Zuid-Holland 2021            
Vanwege de huidige omstandigheden, waaronder de nog steeds geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de grote onzekerheid over de evt. verdere verspreiding van de besmettelijke Britse variant, heeft het bestuur van VOMI Zuid-Holland tot haar grote spijt moeten besluiten om zowel de Algemene Ledenvergadering -ALV- (welke gepland stond voor donderdag 22 april 2021 in Honselersdijk) alsook de Reünie (welke gepland stond voor donderdag 29 april 2021 in Rotterdam) voorlopig te moeten uitstellen.   

Het bestuur heeft inmiddels wel twee nieuwe data voor genoemde bijeenkomsten vastgelegd, te weten;

  1. Algemene Ledenvergadering   op donderdag 12 augustus 2021                   
  2. Reünie   op donderdag 14 oktober 2021

Diegenen die zich reeds hebben aangemeld voor de ALV van 22 april en/of voor de Reünie van 29 april, behoeven zich NIET opnieuw aan te melden voor de ALV in zalencentrum “Hemelsblauw”, Poeldijksepad 1, 2675 CL Honselersdijk op  donderdag 12 augustus 2021

en ook niet

voor de Reünie in de Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam op donderdag 14 oktober 2021.

Diegenen die zich NOG NIET hadden aangemeld, kunnen dit alsnog doen.

Aanmelding voor de ALV telefonisch of via E-mail bij onze secretaris mevr. D.P. van Genderen (gegevens zie boven).

Aanmelding voor de Reünie door middel van het invullen en toezenden van het Antwoordstrookje (zoals aangegeven op de eerder toegezonden uitnodiging) in een voldoende gefrankeerde envelop aan onze secretaris mevr. D.P. van Genderen (adres zie boven).

De eigen bijdrage bedraagt voor de Reünie € 5,00 per persoon, over te maken op bankrekeningnummer: NL74 INGB 0006 0314 09  t.n.v. VOMI Zuid-Holland (onder vermelding van Reünie 2021).