VOMI-Nederland

Historie

VOMI-Nederland is een vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, verzetsmensen, (oud)-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen, opgericht in 1985 door enkele (oud)militairen.
De vereniging streeft verschillende doelen na en probeert de leden zoveel mogelijk materieel en immaterieel te steunen en met elkaar in contact te brengen door middel van bijeenkomsten en herdenkingen.        
De vereniging streeft verschillende doelen na en probeert de leden zoveel mogelijk materieel en immaterieel te steunen en met elkaar in contact te brengen door middel van bijeenkomsten en herdenkingen. VOMI-Nederland heeft een zetel in het Veteranen Platform en bestaat uit 6 regionale VOMI verenigingen en VOMI Binnenland, in maart 2014 opgericht om leden onder te brengen van VOMI verenigingen die door gebrek aan bestuurskracht genoodzaakt zijn als vereniging te stoppen. Alle verenigingen zijn autonoom. Lidmaatschap van VOMI staat open voor eenieder jong en oud.

Naar aanleiding van de tv-uitzending op 15 mei 1985: “Voor een gulden per dag”, hebben enkele oud-militairen Indiëgangers van 3 RS de koppen bij elkaar gestoken.
Dit waren de heren J. van Rossum, J.W.J. in den Berken, H. van Leeuwenstein, J. Zantinge, T. Zuidema en L.J. Berenbroek.
Enige tijd later vormden zij het voorlopige bestuur van de COMI, in 1985 de voorloper van de latere VOMI. Op eerder genoemde tv-uitzending kwamen zeer veel reacties binnen van oud-militairen Indiëgangers en dit heeft een stimulans gegeven om gezamenlijk te trachten naar buiten te treden en vooral naar de overheid toe om te komen tot erkenning en waardering voor de Indië – en Nieuw-Guineagangers. Op 23 oktober 1985 is als opvolger van de COMI de VOMI opgericht.
In eerste instantie is deze vereniging opgericht voor de Oud Militairen Indiëgangers.
Op een later tijdstip werden ook de Oud Militairen Nieuw-Guineagangers hierbij betrokken. Deze laatste groep is wat leeftijd betreft jonger dan de Indiëgangers.

DOELSTELLINGEN
De vereniging heeft ten doel:
– Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden
– Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden
– Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden
– Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen de leden van haar lidverenigingen
– Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties

Beginselen:       
– De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie
– De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven

Ereleden Benoeming
L.J. Berenbroek 13 juni 1988  (overleden)
J.W.J. in den Berken 13 juni 1988  (overleden)
Ant. P. de Graaff 13 juni 1988  (overleden)
Mevr. A.E. Zantinge-Edens 13 juni 1988  (overleden)
J.N. Blom 21 januari 2009
R. Grit 21 januari 2009
E. Pereboom 20 mei 2010  (overleden)
G. de Jong 20 mei 2010
F.J.F. Smoorenburg 20 oktober 2010
G.J. Meeuwse 15 maart 2017
L. Noordzij 16 mei 2018

Leden van Verdienste Benoeming
G.M. Determan 22 januari 2004 (overleden)
Victor C. Bridié 20 januari 2005 (overleden)
M.M. Bakker 26 april 2006 (overleden)
Tj. Gaastra 26 april 2006
L. van Eijk 26 april 2006 (overleden)
Mevr. A.M. van de Vis-Bloem 8 januari 2007 (overleden)
M. Vis 25 januari 2007  (overleden)
W.G.L. Topée 24 januari 2008  (overleden)
P.J.G.M. te Walvaart 24 januari 2008  (overleden)
D. Mennens 21 januari 2009  (overleden)
J. Oldenbeuving 21 januari 2009
J. Kloet 29 oktober 2009  (overleden)
J. Plat 16 april 2010  (overleden)
J. Franken 27 oktober 2010  (overleden)
P.J.M. Looyen 17 juni 2011  (overleden)
A.P. van Nassauw 17 juni 2011  (overleden)
J.W. de Jong 9 september 2011  (overleden)
Th. Maas 9 mei 2012  (overleden)
J. van der Ham 14 juni 2012
C.J.G. Otten 11 september 2012  (overleden)
A.H.W. Ebben 15 mei 2013  (overleden)
B. Visscher 15 mei 2013  (overleden)
H.H.M. Mergler 15 mei 2013  (overleden)
P.N. Welten 15 mei 2013
P.W. Kuyvenhoven 24 oktober 2013
A.W. Scholten 6 maart 2014
J. Krikke 12 maart 2014
Mevr. G.M. Nattekaas-Determan 13 mei 2015
P.J. Nattekaas 13 mei 2015
K.J. Orsel 13 mei 2015
J. Hoevelaken 18 mei 2016 (overleden)
W.J.A.K. Roza 18 mei 2016
W.P.J. Patist 26 april 2017  (overleden)
Th.H.A. Rump 17 mei 2017
A.M. Mol 16 mei 2018
A Luijendijk 16 mei 2018
P.P.G. Gommers 15 mei 2019
N. Baan 15 mei 2019
H. Moorlag 15 mei 2019
H. Pols 15 mei 2019
J. Malipaard 15 mei 2019
G. Boers 4 maart 2020

VOMI LEGPENNINGEN

 1. Mevr A.G. (Annie) Steenstra 7 december 2007
 2. Gemeente Coevorden (Stichting Dametin) 5 juli 2008
 3. Stichting Herdenking 15 augustus 1945 15 augustus 2008
 4. KTOMM Bronbeek 14 december 2009
 5. Stichting Indië Monument Friesland 25 augustus 2010
 6. Nationaal Indiëmonument 1945-1962 Roermond 4 september 2010
 7. 11 Luchtmobiele brigade “7 December” AASLT 7 december 2010
 8. Lgen b.d. T. (Tette) Meines 28 september 2011
 9. Dhr. D.F. (Durk) v.d. Mei 26 oktober 2011
 10. Dhr. J. (Jack) Kooistra 14 november 2011
 11. NCHC Wageningen 1945 5 mei 2012
 12. Stichting Veteranen Instituut (VI) 26 februari 2014
 13. Oorlogs Graven Stichting (OGS) 13 mei 2015
 14. Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg 13 juli 2015