VOMI-Nederland

Nieuws

10e Asser Fiets-3-daagse Pit Pro Rege:
dinsdag 9 t/m donderdag 11 juni 2020

Eén organisatie voor alle Nederlandse veteranen
Start op 1 januari 2021
Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met één loket waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Hét aanspreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom veteranen. De nieuwe organisatie is ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WO II en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie.
De naam van deze organisatie is het Nederlands Veteraneninstituut, gevestigd in Doorn, met als startdatum 1 januari 2021.
De partijen:
Veteranendag, de Stichting de Basis, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie van ABP/APG, en de coördinatie van het nuldelijns ondersteuningssysteem van het Veteranen Platform. In totaal zijn hierbij ruim 200 medewerkers betrokken.
Deze (deel)organisaties worden in één nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid ondergebracht om de bestaande capaciteit en expertise op het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek en maatschappelijke erkenning en waardering optimaal te benutten.
Aanleiding voor de samenvoeging
De samenvoeging is het gevolg van de aanbevelingen uit een evaluatie van het veteranenbeleid, in 2016 uitgevoerd door Defensie. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsuitvoering eenvoudiger en slagvaardiger zou kunnen. Ook is voor veteranen en partijen in de samenleving niet altijd duidelijk welke organisatie verantwoordelijk is voor bepaalde delen van de uitvoering van het beleid.   
Het Nationaal Comité Veteranendag blijft bestaan en blijft verantwoordelijk voor de organisatie en opzet van de Nederlandse Veteranendag.
Op 1 januari 2021 is het Nederlands Veteraneninstituut operationeel.

TIJDPLANNING SOBAT:

Tijdplanning “SOBAT” 2020 April Juni Augustus Oktober December
 Nummer 189 190 191 192 193
Sluitingsdatum inzenden kopij21-0217-0412-0621-0823-10
“SOBAT” bij de leden 28-03 06-06 01-08 03-10 05-12