VOMI-Nederland

TOKO

Onderstaande artikelen zijn in onze VOMI TOKO verkrijgbaar:

Tevens is er een OVW draaginsigne met surete verguld, inclusief ministeriële beschikking, verkrijgbaar voor € 7,50, deze is persoonlijk, dus hier is geen afbeelding van.

Deze VOMI-artikelen kunnen worden besteld via e-mail, per telefoon of schriftelijk bij de budgethouder Fonds Sociale Zorg, Theo Rump,
Albatrosstraat 14, 2352 EG Leiderdorp. E-mail: theorump@gmail.com, telefoon: 071-5416936.
Na bestelling (onder volledige opgave van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) ontvangt men het gevraagde met de rekening voor het verschuldigde bedrag incl. portokosten.