VOMI-Nederland

INFO

CONTACT: 

E-mailadres voor aanvullingen of wijzigingen aangaande monumenten:     vomi.monumenten@gmail.com

Wijzigingen in het ledenbestand, zoals adreswijzigingen of overlijden gaan via het secretariaat van uw VOMI lidvereniging.

DISCLAIMER:

VOMI Nederland streeft er naar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.

Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze website.

Alle informatie op deze website wordt aangeboden ‘zoals het is’ en ‘zoals het beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen daarvan.

VOMI Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen in de website aan te brengen.