VOMI-Nederland

Home

VOMI-Nederland is per 31 december 2020 opgeheven.
Het blad SOBAT zal in het jaar 2021 digitaal op deze website worden gepubliceerd.

Het vierde nummer van Digitale Sobat is nu te lezen.

Standpunt van Vereniging Veteranenplatform aangaande de film “De Oost” 

De autonome VOMI verenigingen
VOMI Binnenland

VOMI Zuid Holland

VOMI Limburg

VOMI Friesland

VOMI Drenthe Groningen

zullen in 2021 hun activiteiten voorlopig voortzetten.
Om de leden van deze verenigingen en de veteraan in het algemeen te informeren zal het blad SOBAT in het jaar 2021 digitaal op deze website worden gepubliceerd.