VOMI-Nederland

Home

VOMI-Nederland is per 31 december 2020 opgeheven.

De autonome VOMI verenigingen
VOMI Binnenland
VOMI Zuid Holland
VOMI Limburg
VOMI Friesland
VOMI Drenthe Groningen
zullen in 2021 hun activiteiten voorlopig voortzetten.

Om de leden van deze verenigingen en de veteraan in het algemeen te informeren zal het blad SOBAT in het jaar 2021 digitaal op deze website worden gepubliceerd.