.....                

.....

VOMI-Nederland is een vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, verzetsmensen, (oud)-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen, opgericht in 1985 door enkele (oud)militairen.
De vereniging streeft verschillende doelen na en probeert de leden zoveel mogelijk materieel en immaterieel te steunen en met elkaar in contact te brengen door middel van bijeenkomsten en herdenkingen.

Vomi-Nederland is in september 2003, met de laatste wijzigingen van de Statuten, voortgekomen uit de Vereniging Oud Militairen Indie- en Nieuw-Guineagangers Nederland. VOMI-Nederland heeft een zetel in het Veteranen Platform en bestaat uit 10 regionale VOMI verenigingen, de Vereniging Oud Militairen En Veteranen (VOMEV) Noord Veluwe–Flevoland en VOMI Binnenland, in maart 2014 opgericht om leden onder te brengen van VOMI verenigingen die door gebrek aan bestuurskracht genoodzaakt zijn als vereniging te stoppen. Alle verenigingen zijn autonoom.
Lidmaatschap van VOMI staat open voor eenieder, jong en oud.
De leden kunnen veteranen, (oud)-militairen, verzetsmensen, verwanten en sympathisanten vertegenwoordigen.
Het lidmaatschap is inclusief abonnement op het 2-maandelijks tijdschrift "SOBAT".
Wilt u lid worden, neem dan contact op met de ledenadministratie van de lidvereniging in uw regio.