.....                
  Nuldelijnsondersteuning binnen VOMI Nederland
  Nuldelijnszorg bestaat binnen VOMI Nederland reeds sedert de oprichting van de vereniging in 1985.
Sinds 2010 wordt er op De Basis te Doorn een cursus verzorgd voor de zogenaamde nuldelijnshulpverleners. Een aantal VOMI-kaderleden heeft die cursus gevolgd in 2011 en 2012.
Het Veteranen Platform (VP) is eind 2012 in samenwerking met het Veteranen Instituut (VI) en De Basis , alsmede met volledige financiële ondersteuning door het Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (V-Fonds) begonnen met een project dat “Versterking Nuldelijnsondersteuning” wordt genoemd.
De opzet van dit project was om binnen 3 jaar (2015/2016) een netwerk over geheel Nederland te hebben met regionaal woonachtige nuldelijnsondersteuners.  
In die opzet is men geslaagd en er is nu een landelijk dekkend systeem (zie DiSKv).
VOMI Nederland levert op dit ogenblik 12 nuldelijnsondersteuners aan dit project.

De nuldelijnsondersteuner is per definitie geen behandelaar en zal zich dan ook niet bezig houden met verwerking van PTSS en aanverwante zaken.
Hij geeft een luisterend oor en treedt op als intermediair en verwijst eventueel door naar een hulpverlenende instantie zoals bijvoorbeeld het Veteranen Loket (VL) van het VI
Een belangrijk deel in dit project is de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv), die te vinden is op internet: www.disk-veteranen.nl
Het logo met link is tevens te vinden op diverse websites van veteranenverenigingen en –organisaties zoals hieronder.
 
       
  NIEUWS : Lees verder......