....                
.... Doe mee en investeer ook in vrede!
 

Het vfonds zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Tijdens vredesmissies raken sommige militairen en politiemedewerkers zwaar beschadigd. Dat kan lichamelijk zijn maar ook geestelijk. Hulp is dan van groot belang. Er voor elkaar zijn is dan ontzettend belangrijk.

Het vfonds financiert daarom ook de organisatie van de kameraadschappelijke of nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties, en de inzet van gecertificeerde nuldelijnshelpers.
Wilt u een financieel steentje bijdragen aan de ondersteuningen van onze veteranen en hun relaties?
Dat kan, uw bijdrage is van harte welkom!
U kunt op verschillende manieren de nuldelijnsondersteuning financieel steunen.

1 Maandelijks doneren
Als u de ondersteuningen aan onze veteranen en hun relaties wilt steunen, stuurt u een sms'je met VFONDS naar 4333 en steunt u de organisaties die de nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties verzorgen maandelijks met € 3,-. Dit bedrag wordt van uw bankrekening afgeschreven. De maandelijkse sms-donatie kan worden stopgezet door een sms-bericht met de tekst 'VFONDS STOP' naar 4333. Dit is mogelijk met elke mobiele telefoon (ook een gewone), met of zonder abonnement. Het vfonds zal uw donatie ook besteden aan nuldelijnsondersteuning.

2 SKIP sms: maandelijks maar soms even niet…
Wilt u maandelijks €3,- doneren aan de nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties maar wilt u ook wel eens een maandje overslaan? Gebruik dan: SKIP sms. Dit is de flexibele variant van de maandelijkse sms-donatie. U stuurt ERKENNING AAN naar 4333 en ontvangt een retour-sms-bericht. Door OK retour te sturen, wordt het abonnement bevestigd. U ontvangt een bevestiging van aanmelding. De betaling verloopt via de telefoonrekening of het beltegoed. 
Voorafgaand aan de eerstvolgende maandelijkse sms-donatie ontvangt u een 'teaser-bericht' waarin wordt aangegeven dat de donatie op de eerstvolgend werkdag plaatsvindt. U heeft dan de gelegenheid om uw maandelijkse donatie een keer over te slaan door erkenning SKIP naar 4333 te sturen.

Doneren via de mobiele telefoon is een handige, snelle en veilige manier van geven. Mobiel doneren is mogelijk via een sms naar 4333. De code 4333 is niet toevallig, want met deze toetsen schrijft u ook het woord GEEF op uw telefoon. Elk jaar ontvangen goede doelen ongeveer €500.000 via 350.000 sms'jes.

3 Doneer meteen
-       Eenmalig of periodiek
-       Schenking per notariële akte(min. 5 jaar)
-       Nalatenschap of legaat na overlijden
Uw voordeel
Bij een periodieke schenking vanaf 150,- per jaar (min. 5 jaar) neemt het vfonds de kosten van de notariële akte voor haar rekening. 

Vrijstelling
Het vfonds is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
Dit houdt in dat uw giften aan het vfonds zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Uw gehele gift komt daarom ten goede aan (de projecten van) het vfonds. 

Donaties zijn welkom op bankrekening: Triodos Bank: NL64 TRIO 0197 642 691 o.v.v.: vfonds gift


Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met: Maaike van der Steen, controller via info@vfonds.nl of via 073 613 91 00. 

   
..... NIEUWS : Lees verder......