.....                
..... BESTUUR        
 

Voorzitter :
A. M. Mol
tel : 0521 - 512095 /
06 - 43035871

E-mail

Secretaris :
K. J. Orsel
tel : 0180 - 611612 /
06 - 53372092
E-mail

Penningmeester :
P. Bergman
tel: 06 - 12202692

E-mail


 
           
  Bestuurslid :
Paul P. G. Gommers
0341 - 254231
E-mail
Ledenadministratie :
J. Krikke
tel: 0592 - 357140 
E-mail
Sociaal Commissaris:
Paul P.G. Gommers
E-mail
tel: 0341-254231
   
           
  LEDENRAAD        
  Regio Overijssel:
J. Oldenbeuving
0572 - 358947  
E-mail
Regio Overijssel:
A.W. Scholten
038 - 4216205
Regio Noord-Brabant Oost:
H. Withoos
040-2534660/06-22168762
E-mail

Regio Noord-Brabant Oost:
F. Heidendaal
040-2025055/06-29229197
E-mail


 
  Regio Utrecht / 't Gooi:
A. Mouwen
030-6951179
E-mail
Regio Utrecht / 't Gooi:
Roland Dorrestein
06-45652874
     
           
  AGENDA        
  11 oktober 2017 Vergadering van de Ledenraad VOMI Binnenland
 

25 oktober 2017 reünie voor regio Utrecht / 't Gooi in de Kromhoutkazerne.
Programma:
Vanaf 14.30 uur ontvangst met koffie / thee en lekkernijen, gevolgd door een gezellig samenzijn.
Vanaf 17.30 uur een Indisch Buffet
Omstreeks 19.00 uur is het einde van deze reünie.

Kosten zijn € 12,50 per persoon, te voldoen op rekeningnummer NL88 ABNA 0474 084051 tnv VOMI Binnenland ovv reünie 2017 Utrecht.
Betaling dient uiterlijk 1 oktober 2017 binnen te zijn.

 

VETERANENCAFE
Café Restaurant "Marktzicht" Dorpsstraat 13 - 15 te Heino tel. 0572 - 391239, is geopend elke 2e maandag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
De soos is bestemd voor alle oud - militairen, zowel man als vrouw.
Getracht wordt een gevarieerd programma te brengen in de vorm van film,lezing of iets dergelijks.
Nadere informaties bij Joh.van Diepen 0572 - 392312.

Op wisselende openingstijden is er veteranensoos in café-restaurant "De Zon" in Enschede.
Informatie bij de heer Hendriksen, tel: 053 - 4316397

In de kantine van de scholengemeenschap "De Reggesteijn, " is er een veteranensoos.
Deze is gelegen bij de rotonde in de Enterseweg t/o de Gamma te Rijssen (ingang achterzijde gebouw)
De soos wordt gehouden op elke 1e maandag van de maand van 14.30 - 17.00 uur.
Welkom zijn alle oud militairen zowel man als vrouw. Je hoeft niet speciaal veteraan te zijn.

Valkenswaard : Hotel du Commerce, Frans van Beststraat 7 A te Valkenswaard, tel: 040-2012554 is iedere laatste donderdag van de maand van 15.30 tot 00.00 uur geopend.
's Hertogenbosch : Iedere eerste vrijdag van de maand veteranencafé in het "Nico Schuurmans Huis",
Fort Orthen, Ketsheuvel 50, 's Hertogenbosch, tel: 073-6422669 van 13.30 uur tot 17.00 uur
's Hertogenbosch : Iedere 2e en 4e donderdag van de maand veteranencafé in "De Gouwe Sleutel",
Koninginnelaan 28, 's Hertogenbosch, tel: 073-6890789 van 14.00 uur tot 18.00 uur
Eindhoven : Inloophuis Eindhoven, Smitstraat 17 : donderdag 15.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Uden : Moeke's Grand Café, Oude Udenseweg 10, 5405 PD Uden, tel : 0413 - 262102. Elke 1e dinsdag van de maand vanaf 16.00 uur.