.....                
..... BESTUUR        
  Voorzitter :
J.N. Blom
0514 - 522107 
E-mail
Secretaris /Vice-voorzitter:
H. Moorlag
058 - 2800048
E-mail

Penningmeester :
H. Pols
0517-234806/06-40401021
E-mail

Bestuurslid:
Y. Terpstra
0515 - 572179
E-mail
Ledenadministratie :
H. Moorlag
058 - 2800048
E-mail
           
  AGENDA  
  17 oktober 2017 Slotbijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden
  6 april 2018 Algemene Ledenvergadering in combinatie met de viering van ons 30 jarig jubileum